Japanese Web Dark Venusaur Holo 041/048 PSA 9

$300.00

Japanese Web Dark Venusaur Holo PSA 9

Availability: 1 in stock

SKU: 63097700 Categories: , Tag:
Card Number

041/048

Grading Company

PSA

Grade

9

Set

Web

Language

Japanese

Card Name

Dark Venusaur